Pietro BARTOLO Pietro BARTOLO
Pietro BARTOLO

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Италия - Partito Democratico (Италия)

Роден : , Lampedusa

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Pietro BARTOLO

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Pushbacks in Greece EN

04-03-2020 E-001343/2020 Комисията

Health emergency in the EU EN

04-03-2020 E-001341/2020 Комисията

Coronavirus EN

05-02-2020 E-000658/2020 Комисията

Consequences of the agreement between Turkey and Libya (GNA) EN

18-12-2019 E-004522/2019 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 15G354
    1047 Bruxelles