Sheila RITCHIE : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 
Sheila RITCHIE  
Sheila RITCHIE 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка