Billy KELLEHER : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Обратна връзка