Nicola PROCACCINI : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Fratelli d'Italia (Италия)

членове 

  • 02-07-2019 / 11-02-2020 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
  • 02-07-2019 / 11-02-2020 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • 02-07-2019 ... : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 12-02-2020 ... : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 02-07-2019 ... : Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Обратна връзка