Giuseppe MILAZZO : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- AGRI_AD(2020)642906 -  
-
AGRI 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка