Raffaele STANCANELLI : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по правни въпроси 

Член 

Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Последни дейности 

Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) IT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка