Idoia VILLANUEVA RUIZ Idoia VILLANUEVA RUIZ
Idoia VILLANUEVA RUIZ

Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

Член

Испания - PODEMOS (Испания)

Роден : , Pamplona

9-ти парламентарен мандат Idoia VILLANUEVA RUIZ

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : PODEMOS (Испания)

Заместник-председател

  • 26-09-2019 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

членове

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 02-07-2019 ... : Комисия по външни работи
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Индия

Заместник

  • 02-07-2019 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg