Idoia VILLANUEVA RUIZ : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Китайската народна република 
Делегация за връзки с Индия 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Обратна връзка