Idoia VILLANUEVA RUIZ : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Китайската народна република 
Делегация за връзки с Индия 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Последни дейности 

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) ES  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка