Idoia VILLANUEVA RUIZ Idoia VILLANUEVA RUIZ
Idoia VILLANUEVA RUIZ

Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

Член

Испания - PODEMOS (Испания)

Роден : , Pamplona

Доклади – в качеството на докладчик в сянка Idoia VILLANUEVA RUIZ

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg