Hermann TERTSCH : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Обратна връзка