Aušra MALDEIKIENĖ : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Индия 

Последни дейности 

Обратна връзка