Stasys JAKELIŪNAS Stasys JAKELIŪNAS
Stasys JAKELIŪNAS

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Литва - Independent (Литва)

Роден : , Karaganda

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg