Juozas OLEKAS : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки с Беларус 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Последни дейности 

Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на Националното събрание ("парламентарен държавен преврат") (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) LT  
 
Писмени обяснения на вот 
COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. (B9-0035/2020) LT  
 
Писмени обяснения на вот 
Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация (B9-0047/2020) LT  
 
Писмени обяснения на вот 
Juozas OLEKAS  
Juozas OLEKAS 

В EP NEWSHUB

  • We need to reconnect with EU citizens to decide what kind of EU we want in the future. In order to prepare a serious reform, we have re-discuss how to protect our citizens and the Union's borders, creating jobs and well-being for all. Read more (EN): https://t.co/HOhxwSkmrz 

    Публикуване:  
    на twitter 
  • The EU must suspend diplomatic relations with the Maduro government 🇻🇪 https://t.co/ZKppyg9iK3 

    Публикуване:  
    на twitter 

Обратна връзка