Juozas OLEKAS : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки с Беларус 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Последни дейности 

Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света (B9-0090/2020, B9-0092/2020) LT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка