Liudas MAŽYLIS : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Беларус 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

Обратна връзка