Andrius KUBILIUS : Начална страница 

Председател 

Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по външни работи 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 

Заместник 

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 
Делегация за връзки с Израел 

Обратна връзка