Ivo HRISTOV : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на Националното събрание ("парламентарен държавен преврат") (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020)  
 
Писмени обяснения на вот 
Европейски зелен пакт (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка