Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ
Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ

група „Renew Europe“

Член

България - Движение за права и свободи (България)

Роден : , Devin

9-ти парламентарен мандат Atidzhe ALIEVA-VELI

Политически групи

 • 02-07-2019 ... : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии

 • 02-07-2019 ... : Движение за права и свободи (България)

Заместник-председател

 • 14-10-2019 ... : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

членове

 • 02-07-2019 / 28-01-2020 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония
 • 09-10-2019 / 13-10-2019 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
 • 29-01-2020 ... : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 10-03-2020 ... : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник

 • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
 • 02-07-2019 / 28-01-2020 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 01-02-2020 / 09-03-2020 : Комисия по заетост и социални въпроси

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg