Atidzhe ALIEVA-VELI : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Движение за права и свободи (България)

Заместник-председател 

  • 14-10-2019 ... : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

членове 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония
  • 09-10-2019 / 13-10-2019 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Заместник 

  • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
  • 02-07-2019 ... : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Обратна връзка