Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ
Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ

група „Renew Europe“

Член

България - Движение за права и свободи (България)

Роден : , Devin

Начална страница Atidzhe ALIEVA-VELI

Заместник-председател

DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Член

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
D-MK
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония

Последни дейности

OPINION on a new strategy for European SMEs EN

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Становища в качеството на докладчик
Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ

Законодателство за здравеопазването на животните

08-09-2020 E-004906/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Истински трансграничен достъп до онлайн съдържание в ЕС

08-09-2020 E-004879/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg