Andrey SLABAKOV : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по петиции 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Последни дейности 

Обратна връзка