Maria WALSH : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по рибно стопанство 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка