Samira RAFAELA : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 
Делегация за връзки с Меркосур 

Обратна връзка