Liesje SCHREINEMACHER Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

група „Renew Europe“

Член

Нидерландия - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

Роден : , Rotterdam

Начална страница Liesje SCHREINEMACHER

Член

INTA
Комисия по международна търговия
JURI
Комисия по правни въпроси
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник

IMCO
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
AIDA
Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера
D-JP
Делегация за връзки с Япония

Последни дейности

Proposed UK legislation in breach of the Withdrawal Agreement EN

07-09-2020 P-004866/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Mass arrest of LGBTI activists in Poland EN

01-09-2020 E-004735/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg