Liesje SCHREINEMACHER Liesje SCHREINEMACHER
Liesje SCHREINEMACHER

група „Renew Europe“

Член

Нидерландия - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

Роден : , Rotterdam

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Liesje SCHREINEMACHER

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Cross-border access to bank accounts EN

02-07-2020 P-003945/2020 Комисията

Alleged 'LGBTI-free zones' in Poland EN

04-03-2020 E-001340/2020 Комисията

Rules of origin after Brexit EN

10-02-2020 P-000799/2020 Комисията

Patent Assertion Entities (PAEs) EN

21-01-2020 E-000317/2020 Комисията

Rights of LGBT persons in Brunei EN

21-11-2019 E-003955/2019 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg