László TRÓCSÁNYI : Начална страница 

Член 

Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 

Заместник 

Комисия по външни работи 

Последни дейности 

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) HU  
 
Писмени обяснения на вот 
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) HU  
 
Писмени обяснения на вот 
Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и свободното движение на стоки и услуги (B9-0094/2020) HU  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка