Ivan Vilibor SINČIĆ : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Индия 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Последни дейности 

Обратна връзка