Márton GYÖNGYÖSI : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка