Roman HAIDER : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Последни дейности 

Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B9-0093/2020, B9-0095/2020) DE  
 
Писмени обяснения на вот 
Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) DE  
 
Писмени обяснения на вот 
Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка