Estrella DURÁ FERRANDIS Estrella DURÁ FERRANDIS
Estrella DURÁ FERRANDIS

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Испания - Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Роден : , Pucol

Начална страница Estrella DURÁ FERRANDIS

Член

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
DSAS
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

Последни дейности

Protecting SMEs as digital tax is applied EN

09-03-2020 E-001423/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Recognising burn-out as an occupational disease EN

07-02-2020 E-000761/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg