Emmanouil FRAGKOS : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 

Член 

Комисия по международна търговия 
Комисия по петиции 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Последни дейности 

Обратна връзка