Marianne VIND : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 

Обратна връзка