Isabel CARVALHAIS Isabel CARVALHAIS
Isabel CARVALHAIS

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Португалия - Partido Socialista (Португалия)

9-ти парламентарен мандат Isabel CARVALHAIS

Политически групи

  • 03-09-2019 ... : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

  • 03-09-2019 ... : Partido Socialista (Португалия)

членове

  • 16-09-2019 ... : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 16-09-2019 ... : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 10-02-2020 ... : Комисия по рибно стопанство
  • 19-06-2020 ... : Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране

Заместник

  • 05-09-2019 ... : Комисия по регионално развитие
  • 05-09-2019 ... : Делегация за връзки с Канада
  • 16-09-2019 / 09-02-2020 : Комисия по рибно стопанство
  • 12-02-2020 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg