José Ignacio
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Парламентарни въпроси - 7-ми парламентарен мандат José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

EU-Brazil Summit: Mercosur EN

05-03-2014 E-002518/2014 Комисията

VP/HR - EU-Brazil summit EN

04-03-2014 E-002462/2014 Комисията

VP/HR - EU-Brazil summit: submarine cable EN

04-03-2014 E-002450/2014 Комисията

EU-Brazil summit: Submarine cable EN

04-03-2014 E-002449/2014 Комисията

EU-Mexico Association Agreement: first political dialogue EN

04-03-2014 E-002445/2014 Комисията

VP/HR - Правата на жените в Афганистан

18-02-2014 E-001838/2014 Комисията

VP/HR - Obstacles to the EU-Mercosur Association Agreement EN

16-01-2014 E-000380/2014 Комисията

Obstacles to the EU-Mercosur Association Agreement EN

16-01-2014 E-000379/2014 Съвета

EU-Mercosur Association Agreement: Obstacles EN

14-01-2014 E-000302/2014 Комисията

EU-Mercosur Association Agreement: opinion and political will EN

14-01-2014 E-000299/2014 Комисията

VP/HR - EU-Chile Association Agreement EN

18-12-2013 E-014216/2013 Комисията

EU-Chile Association Agreement EN

18-12-2013 E-014215/2013 Комисията

EU-Chile Association Agreement EN

18-12-2013 E-014214/2013 Съвета