José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA
Испания

Роден : , Madrid

8-ми парламентарен мандат José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Политически групи

  • 03-01-2017 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии

  • 03-01-2017 / 01-07-2019 : Partido Popular (Испания)

членове

  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджетен контрол
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Заместник

  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
  • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Комисия по международна търговия
  • 30-03-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа

06-11-2018 INTA_AD(2018)627014 PE627.014v02-00 INTA
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно изпълнението на инициативата за младежка заетост в държавите членки

28-11-2017 CONT_AD(2017)612047 PE612.047v02-00 CONT
Derek VAUGHAN

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието (A8-0334/2017 - Maurice Ponga) ES

16-11-2017

Coincido con las líneas generales del informe del Sr. Ponga, «Informe sobre la Estrategia UE-África: un impulso para el desarrollo», que pone de relieve importantes aspectos de la relación birregional a la vista de la próxima Cumbre de finales de este mes en Abiyán. Sin embargo no estoy de acuerdo con todo su contenido, en particular con algún elemento —que no se ha podido votar de forma separada— del apartado 42.

Системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) ES

05-10-2017

La delegación española del Grupo del PPE está de acuerdo con la idea sustantiva de la Resolución del Parlamento Europeo sobre condiciones y sistemas penitenciarios, pero los apartados 21 y 29 no los podemos aceptar porque el acercamiento de presos es una historia vinculada al sufrimiento de muchas víctimas inocentes del fenómeno terrorista en España. Tampoco podemos olvidar que la política de dispersión de presos ha jugado un papel crucial para la derrota de la organización terrorista ETA.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.