Sunčana GLAVAK : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на Националното събрание ("парламентарен държавен преврат") (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) HR  
 
Писмени обяснения на вот 
Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (B9-0032/2020) HR  
 
Писмени обяснения на вот 
COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. (B9-0035/2020) HR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка