Marc ANGEL : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Последни дейности 

Обратна връзка