Gheorghe-Vlad NISTOR : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация за връзки с Индия 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Комисия по култура и образование 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка