Fausto BERTINOTTI Fausto BERTINOTTI
Fausto BERTINOTTI
Италия

Роден : , Milano

4-ти парламентарен мандат Fausto BERTINOTTI

Политически групи

 • 19-07-1994 / 05-01-1995 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Член
 • 06-01-1995 / 19-07-1999 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Rifondazione comunista (Италия)

членове

 • 21-07-1994 / 15-01-1996 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Машрека и държавите от Персийския залив
 • 16-01-1996 / 15-01-1997 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите

Заместник

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 15-01-1996 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати