Fausto BERTINOTTI Fausto BERTINOTTI
Fausto BERTINOTTI
Италия

Роден : , Milano

5-и парламентарен мандат Fausto BERTINOTTI

Политически групи

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии

  • 20-07-1999 / 28-04-2004 : Partito della rifondazione comunista (Италия)
  • 29-04-2004 / 19-07-2004 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Италия)

членове

  • 21-07-1999 / 11-02-2001 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
  • 12-02-2001 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

Заместник

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Media concentration EN

23-10-2002 O-0082/2002 Комисията