Antoni COMÍN I OLIVERES : Начална страница 

Член 

Комисия по развитие 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света (B9-0090/2020, B9-0092/2020) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка