Nora MEBAREK Nora MEBAREK
Nora MEBAREK

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Франция - Parti socialiste (Франция)

Роден : , Port-Saint-Louis-du-Rhône

Начална страница Nora MEBAREK

Член

REGI
Комисия по регионално развитие
DMAS
Делегация за връзки с държавите от Машрек

Заместник

TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
PECH
Комисия по рибно стопанство
DCAR
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС

Последни дейности

Green Deal compatibility criteria for Projects of Common Interest EN

18-06-2020 E-003672/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Situation of women’s rights activists in Saudi Arabia EN

12-06-2020 E-003552/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg