Herbert BÖSCH : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)
 • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Председател 

 • 13-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република
 • 30-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република

членове 

 • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите
 • 12-07-1995 / 16-02-1996 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
 • 11-10-1995 / 13-10-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник 

 • 19-01-1995 / 14-03-1995 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 19-01-1995 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетен контрол
 • 14-03-1995 / 13-07-1995 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 13-07-1995 / 15-01-1997 : Комисия по регионална политика
 • 16-01-1996 / 17-07-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 18-07-1996 / 13-03-1997 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика