Heidi HAUTALA : Начална страница 

Заместник-председател 

PE  
Европейски парламент 

Отговорности като заместник-председател: 

  • Мрежата „Сахаров“
  • Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)
  • Работна група по сгради, транспорт и екологосъобразен Парламент (отговаря за EMAS)
  • Група на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие, член
  • Работна група за информационната и комуникационната политика, член
  • Европейски политически партии (със зам.-председателя Виланд)
  • Замества председателя във връзка с Азия/Океания
  • Права на човека и демокрация (със зам.-председателя Касталдо)

Член 

BURO  
Бюро на Европейския парламент 
Комисия по международна търговия 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Заместник 

Комисия по правни въпроси 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 

Обратна връзка