Aline PAILLER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 30-11-1994 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Член
 • 01-12-1994 / 05-01-1995 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Заместник-председател
 • 06-01-1995 / 19-01-1995 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Заместник-председател
 • 20-01-1995 / 13-02-1997 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член на бюрото
 • 14-02-1997 / 19-07-1999 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Заместник-председател

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Parti communiste français (Франция)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетен контрол
 • 29-09-1994 / 15-01-1997 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Южна Африка

Заместник 

 • 21-07-1994 / 19-01-1995 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 23-07-1996 / 20-02-1997 : Временна анкетна комисия по BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правата на жените
 • 24-04-1997 / 19-11-1997 : Временна комисия за мониторинг на действията, предприети в резултат на препоръките във връзка с BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)