Paolo
BARTOLOZZI

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат Paolo BARTOLOZZI

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно мерки за защита и опазване на обектите от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО

20-09-2010 P7_DCL(2010)0070 Отпаднала
Paolo BARTOLOZZI Leonardo DOMENICI Niccolò RINALDI Helga TRÜPEL
Дата на внасяне : 20-09-2010
Срок : 20-12-2010
Брой подписали : 164 - 20-12-2010