Paolo BARTOLOZZI Paolo BARTOLOZZI
Paolo BARTOLOZZI
Италия

Роден : , Firenze

5-и парламентарен мандат Paolo BARTOLOZZI

Политически групи

  • 14-06-2001 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии

  • 14-06-2001 / 19-07-2004 : Forza Italia (Италия)

членове

  • 03-07-2001 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 27-09-2001 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

Заместник

  • 02-07-2001 / 14-01-2002 : Комисия по околна среда, здравеопазване и потребителска политика
  • 27-09-2001 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
  • 19-09-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Consumer protection EN

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

Intellectual property EN

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(3)

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128