Paolo BARTOLOZZI Paolo BARTOLOZZI
Paolo BARTOLOZZI
Италия

Роден : , Firenze

6-ти парламентарен мандат Paolo BARTOLOZZI

Политически групи

  • 23-06-2008 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии

  • 23-06-2008 / 13-07-2009 : Forza Italia (Италия)

членове

  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

all-activities

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно спешен план за въвеждане на данъчни облекчения за МСП в Европейския съюз

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Отпаднала
Paolo BARTOLOZZI David CASA Riccardo VENTRE Elisabetta GARDINI
Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 39 - 08-05-2009

Писмена декларация за хармонизация на данъчната система на държавите-членки на Европейския съюз чрез въвеждането на семеен коефициент

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Отпаднала
Paolo BARTOLOZZI David CASA Riccardo VENTRE Elisabetta GARDINI
Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 23 - 08-05-2009

Писмена декларация за функцията на училищния психолог

09-03-2009 P6_DCL(2009)0029 Отпаднала
Eleonora LO CURTO Paolo BARTOLOZZI
Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 39 - 08-05-2009

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.