Philippe de VILLIERS Philippe de VILLIERS
Philippe de VILLIERS
Франция

Роден : , Boulogne (Vendée)

5-и парламентарен мандат Philippe de VILLIERS

Политически групи

  • 20-07-1999 / 16-12-1999 : Група на Съюза за Европа на нациите - Заместник-председател

Национални партии

  • 20-07-1999 / 16-12-1999 : Rassemblement pour la France (Франция)

членове

  • 21-07-1999 / 16-12-1999 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 30-09-1999 / 16-12-1999 : Делегация за връзки с Япония

Заместник

  • 21-07-1999 / 16-12-1999 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи

all-activities

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les inondations catastophiques dans le Sud de la France FR

13-12-1999 B5-0338/1999