Philippe de VILLIERS Philippe de VILLIERS
Philippe de VILLIERS
Франция

Роден : , Boulogne (Vendée)

7-ми парламентарен мандат Philippe de VILLIERS

Политически групи

 • 14-07-2009 / 15-02-2010 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Заместник-председател
 • 16-02-2010 / 22-05-2011 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Заместник-председател/Член на бюрото
 • 23-05-2011 / 26-01-2012 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Заместник-председател/Член на бюрото
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Заместник-председател/Член на бюрото

Национални партии

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Mouvement pour la France (Франция)

членове

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по развитие
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие

Заместник

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Immigration accord between the European Union and Tunisia EN

07-03-2014 E-002698/2014 Комисията

Youth Guarantee scheme EN

07-03-2014 E-002697/2014 Комисията

Increase in sugar stocks EN

07-03-2014 E-002696/2014 Комисията

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта от отказване от еврото и връщане към националните валути

12-03-2012 P7_DCL(2012)0015 Отпаднала
Mario BORGHEZIO Magdi Cristiano ALLAM Philippe de VILLIERS Nigel FARAGE Francesco Enrico SPERONI
Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 14-06-2012
Брой подписали : 28 - 14-06-2012

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.