Maria
BERGER

Предложения за резолюции - 5-и парламентарен мандат Maria BERGER

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Motion for a resolution By Mcnally Eryl Margaret, Berger Maria and Van Den Berg Margrietus J. on behalf of the PES EN

04-09-2000 B5-0708/2000