Maria
BERGER

Доклади – в качеството на докладчик - 5-и парламентарен мандат Maria BERGER

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposal for a Council Directive extending the freedom to provide cross-border services to third-country nationals established within the Community - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN

26-01-2000 A5-0012/2000 PE 232.104DEF JURI
Maria BERGER

Report on a proposal for a European Parliament and Council directive on the posting of workers who are third-country nationals for the provision of cross-border services - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN

19-01-2000 A5-0007/2000 PE 232.100DEF JURI
Maria BERGER